Krev hogst som strakstiltak ved Volda ferjekai

Skog gjer at ein har få meters sikt vestover frå utkøyrsla frå ferjekaia.  Foto: Privat

Nyheiter

Krysset mellom E39 og ferjekaia i Volda er frå før svært problematisk, og betre vert det ikkje etter kvart som tre som hindrar sikten veks seg stadig større.