Turstiar delvis øydelagde etter skogsdrift

Det har vore omfattande skogsdrift ovanfor Volda sentrum i haust.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Ola Einang i Sunnmøre friluftsråd varslar Volda kommune om at populære turstiar i utmarka ovanfor Volda er delvis øydelagde og vanskelege å finne att etter skogsdrift i området.