Var trua av nedlegging- i år har dei jobba tre skift

Meierisjef: – Kontrasten til fjoråret er enorm: I 2019 vart det vurdert å flytte edamer-produksjonen bort frå Ørsta. I staden fekk vi tilført Kremgod, og no aukar etterspurnaden etter alle våre produkt, seier meierisjef Hans Petter Almenning Eldevik 

Nyheiter

I fjor stod framtida for Ørsta-meieriet i spel. I år går det så det susar: Heile året har dei hatt fem – seks ekstrahjelper i produksjonen, og nesten halve året har dei hatt produksjon heile døgnet.