Framtidstru og optimisme for sentrumsbutikkane

No startar julehandelen for fullt

– Vi har færre besøkande, men relativt stabil handel. Det viser at folk tek til seg råda som vert gitt om å planlegge innkjøpa sine.

Julegåvetid: Senterleiar ved Alti, Inger Sandvik Sundnes har tjuvstarta på julegåvehandelen, og oppmodar fleire til å spreie handelen over tid- – Vi skal gjere vårt for at julehandelen vert trygg, forsikrar ho. Mellom anna er handsprit-dispensarane no fast inventar over heile senteret. 

Nyheiter

Det seier senterleiar ved Alti, Inger Sandvik Sundnes.