Kjøper badestrand

Vassbotnen og Rotevatnet. Området kommunen skal ta over ligg lenger inne.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Volda kommune er i ferd med å kjøpe eit strandområde i Vassbotnen.

Arealet kommunen vil sikre seg er ein del av eit samanhengande friområde med badeplass i Vassbotnen.

Oversiktskart som viser området kommunen vil kjøpe.  Foto: Volda kommune

- At ein no sikrar seg dette området gjer at at at ein kan gjere Botnasandområdet endå meir tilgjengeleg med t.d. toalett/parkering m.m, står det i sakspapira til kommunestyret.

Botnasanden er frå gammal av brukt som badeplass, men dei sista åra har Årneset i andre enden av Rotevatnet blitt mest brukt.

- Når grunneigarar i området er positive til at kommunen får sikre seg arealet, og ein ser at kostnadene for å få dette til er i tråd med tidlegare inngåtte avtalar om friområde for kommunen vil eg tilrå formannskapet å godkjenne avtalen, skriv kommunedirektøren i tilrådinga.

Arealkostnaden vil i følgje avtalen vere rundt kr. 110.160.