Utforkøyring på Vartdal

Ein bil har hamna utfor vegen på E39 på Vartdalsstranda.
Nyheiter

Det er Politiet i Møre og Romsdal som melder dette. Ifølgje politiet er det ikkje meldt om personskade. Det er vanskelege køyreforhold på staden.