Vurderer straumlagring på botnen av Voldsfjorden

Testing av eit mindre energilagringsanlegg i Tyskland.  Foto: Fraunhofer IEE

Nyheiter

I framtida kan store mengder straum bli lagra på botnen av Voldsfjorden.