Ordførarane Sølvi Dimmen og Stein Aam om tingretten

– Frp må vise at dei er til å stole på

– Framstegspartiet har eit stort ansvar. Dei må vise at dei er til å stole på, og at lovnaden frå mai om at dei ikkje vil leggje ned tingretten og jordskifteretten står ved lag.
Nyheiter

Ordførarane Sølvi Dimmen i Volda og Stein Aam i Volda køyrer felles sak for å berge jordskifteretten i Ørsta og tingretten i Volda.