«Lat Vassendbrua stå – og bygg ny ved sida av»

Vassendbrua.  Foto: Arkiv Svein Nordal

Nyheiter

Vegvesenet la i si tid planar om å byggje ny bru i Vassenden, men fylkeskommunen har seinare lansert ein ide om å rive gamlebrua og byggje ny bru på same staden.