Jul i januar, og nyttår i september

Volda eritreisk- ortodokse kyrkje har over 200 medlemmer, og siglar dermed opp som eit av dei største trussamfunna i Volda.

Søndagsskule: Søndagsskuleelevar og -lærar samla framfor kapellet på Rotset, som trussamfunnet leiger. Foto: Svein Nordal 

Vi har blitt tatt svært godt imot av dei andre kristne kyrkjesamfunna

Nyheiter

Med så mange medlemmer er dei betydeleg større enn til dømes Human-Etisk Forbund i Volda, med sine 130 medlemmer.