Bøndene tek oppgjer med jordvernet i Ørsta

– Det må bli slutt på nedbygginga av landbruksareal

– Kommunen kan ikkje ha ein kort horisont for jordbruksareal. Dei må sjå minst 20–30 år fram i tid.

– Det må bli slutt på nedbygginga av jordbruksareal: Bøndene i Ørsta tek eit oppgjer med manglande jordvern i Ørsta kommune. Frå venstre Svein Gunnar Myklebust, Lars Olav Vanberg, Arnt Magne Engeseth, Elias Moe, Michael Solhjem, Vegard Lystad, Kjell Martin Standal, Elias Brekke og Ole Ragnar Lystad. 

Nyheiter

Bøndene i Ørsta er opprørte. Det blir mindre jordbruksareal og ifølgje dei vert den beste jorda bygt ned. Dei er klare på at jordvern ikkje berre må prioriterast, men at det skal prioriterast.