Private må overta 60 kommunale vegar og vegstubbar

Ørsta kommune vil kvitte seg med ei rekkje kommunale vegar. Kring seksti vegar og vegstubbar er lista opp der kommunen ynskjer å overføre desse til private grunneigarar.
Nyheiter

Ifølgje lista kan Vatnesvingane verte privatisert, like eins Hustadnesvegen på Sæbø og Vartdalsvegen frå skytebana og 1,9 km framover dalen.