Jubla for bålpanne

Jubla for bålpanne i Vartdal barnehage

– Engasjementet har vore heilt fantastisk og bålpanna kjem til å brukt mykje.

Overrekking: Odd Erik Hovden overrekte bålpanna til Vartdal barnehage til stor jubel både frå tilsette, foreldre og born. 

Nyheiter

Det var stor glede i Vartdal barnehage onsdag ettermiddag. Inn porten kom ei heilt ny bålpanne takka vere at folket langs Vartdalsstranda har støtta opp om barnehagen.