Frp

Vil stoppe kutt hos Ørsta trafikkstasjon

Framstegspartiet vil halde oppe funksjonane ved Ørsta trafikkstasjon. Det går fram av eit forslag partiet har fremja i Stortinget.

Jon Georg Dale, Hans Olav Myklebust, Frank Sve og Knut Engh på landsmøtet til FRamstegspartiet. Delegasjonen til Møre og Romsdal var samla i Ålesund.  Foto: Privat

Nyheiter

Regjeringa har i statsbudsjettet foreslått fleire endringar av Statens vegvesen sine trafikkstasjonar i landet.