Ex-ordførar Rune Hovde

«Ubegripeleg at nokon vil jamne skytehallen med jorda»

Rune Hovde og Victor Kolås har begge vore leiarar i skyttarlaget, og meiner begge det vil vere heilt feil å rive den nyoppussa skytehallen.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

- Dette er den beste skytehallen på Søre Sunnmøre, og for meg er det ubegripeleg at nokon vil jamne hallen med jorda.