Om å fikse ei avrøysting

Skjalg Longva har si eiga spalte i Møre-Nytt.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Og no utanriks: Den amerikanske TV-kanalen CNBC dekkjer næringslivet og finanssektoren. I 2014 feira kanalen 25-årsjubileum. Som del av feiringa sette kanalen seg føre å kåre dei 25 forretningsfolka som i kanalen si levetid i størst grad har påverka si eiga næring og samtida på ein positiv måte.