Vil ha ny evaluering av økonomien i Ørstahallen

– Mogleg å få fram tala

Ørstahallen har vorte ein møtestad for heile kommunen.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Politikarane er godt nøgde med all positiv aktivitet i Ørstahallen etter opninga i januar 2019, men saknar eit driftsrekneskap. Då evalueringa vart handsama i Levekårsutvalet bad utvalet om at rekneskapen vart lagt fram for kommunestyret. Dette låg ikkje sakspapira.