No kjem påbygget – om politikarane seier ja

Ørsta ungdomsskule  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Ørsta ungdomsskule har 350 elevar. Om to år har elevtalet auka med 50.