– Ingen stillingar forsvinn frå lensmannskontoret

– Ingen stillingar forsvinn. Stillinga som lensmann held fram. Publikum vil ikkje merke noko.

Politimeister: Ingar Bøen fortel at samlinga av administrasjonsstader i pollitidistriktet ikkje får praktiske konsekvensar for politistasjonen i Hovdebygda.  Foto: Joachim Kroken Åsebø

Nyheiter

Det seier politimeister Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt om den framtidige organiseringa av politiet i Møre og Romsdal, der det vert to driftseiningar med ein administrasjonsstad for kvar.