I Ørsta/Volda

Selde bustader for 820 millionar kroner

Det vart omsett bustader for 370, 4 millionar kroner i Ørsta i 2019, viser fylkesstatistikken til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bustader: Det er nedgang i bustadsalet i Ørsta.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

I Volda vart det omsett bustader for 457,3 millionar kroner.

Fylkesstatistikken syner at Talet på omsette bustader i Ørsta gjekk ned frå 2017 til 2019. I 2017 vart det omsett 199 bustader, og i 2018 og 2019 vart det omsett 144 bustader kvart år.

Også i Volda har det vore ein nedgang. I 2017 vart det omsett 170 bustader, i 2018 112 bustader, medan talet steig litt i 2019 til 158 bustader.

I Møre og Romsdal samla vart det omsett bustader for 11,38 milliardar kroner i 2019.