Klart nei til refusjonskrava på Ose

– Vi godkjenner ikkje å sende rekning til huseigarane

For tida er det arkeologiske utgravingar på området, men snart skal bygginga av 73 bueiningar ta til. Dei tre husa det er fremja refusjonskrav til i bakgrunnen.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Alle dei politiske partia i Ørsta samla seg i kommunestyret torsdag til fellesframlegg som seier nei til refusjonskrava på Ose.