Vart årets oppdrettar for andre gong

– Dette viser at Ørsta har ei styrke innan fjordhest

Kåre Henning Myklebust og Even Myklebust fekk begge gjeve prisar då Norges Fjordhestlag hadde sitt Haustmøte.

Årets oppdrettar: Kåre Henning Myklebust, her saman med Tyrijenta, vart kåra til årets oppdrettar av Norges Fjordhestlag. Arkivfoto 

Nyheiter

Kåre Henning Myklebust var tildelt prisen som årets oppdrettar av Norges Fjordhestlag.