«Vi har hamna i slummen»

Råning i Webjørn Svendsen-gata.  Foto: Privat

Nyheiter

Bebuarane i Gågate-kvartalet i Ørsta sentrum fortvilar over eit stadig meir forringa nabolag, med råning og forfall.