Taper for Nordfjord

Ørsta er taparen i varehandelen dei tre siste åra om ein skal døme etter tal frå Statistisk sentralbyrå.

Kjøpesenter: Også Alti opplever stagnasjon i handelen. Men utvidingsplanane ligg fast. 

Nyheiter

Tala syner at Ørsta taper til Nordfjord og spesielt Eid, men også samanlikna med Ulstein kommune.