Stod utan jobb i koronakrisa – no satsar dei saman

– Koronaen gav oss eit spark bak til å realisere det vi har snakka om i fleire år.

Startar firma: Erik Østby-Deglum og Vegard Grimstad kokar godt saman, og har starta firmaet Prosjektsmia AS. Her tilbyr dei tenester innan prosjekt. Til saman har dei 35 års erfaring frå fleire ulike bransjer. 

Vårt inntrykk er at det er mange som sit på gjerdet og vegrar seg for å tilsette nye, men som har mykje jobb dei skulle ha gjort

Nyheiter

Erik Østby-Deglum og Vegard Grimstad har slått hovuda saman og etablert firmaet Prosjektsmia AS. Målet er å tilby tenester innanfor prosjekt, først lokalt, seinare både regionalt og nasjonalt.