Hotellet sikra seg avtalar

Havila Hotel Ivar Aasen har inngått avtalar som styrkar drifta i ei vanskeleg tid for reiselivet.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Ivar Aasen-hotellet i Ørsta har inngått avtalar med to entreprenørar om bruk av hotellet.