Ose-funnet er eineståande

Heidensk tempel?: Cecilie Fal­ken­dal gjer må­lin­gar der det er gjort funn av eit kultanlegg frå yngre jernalder, i eit område der det har ligge ein storgard. Presenningen til høgre skjuler spora etter eit langhus, som er yngre enn «tempelet». (arkivfoto)  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Bergen Universitetsmuseum kallar dei arkeologiske funna på Ose i Ørsta for "eineståande".