Her er rånarane sin faste slå lens-plass

Medan dei pissar, knuser dei gjerne spritflaska på staden. Og på asfalten trivst grønska.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Når ølet eller spriten må ut, køyrer rånarane bort til lageret til Ørsta si eigedomsavdeling for å slå lens. Og ein del har tydelegvis også gjort det til ein vane å knuse flasker medan naturen går sin gang.