Skal vurdere nye tiltak

Kan stenge gater tidlegare på kvelden

Ordførar Stein Aam satsar på samspel for å kome fram til løysingar som innbyggjarar i sentrum og rånemiljøet er nøgde med.

Stengt: Fire sentrumsgater er stengt for gjennomkøyring om natta. Erfaringane frå innbyggjarar og politi er at bråket no har flytta seg til ettermiddag og kveld. Nye tiltak skal vurderast og handsamast politisk. 

Vi må vurdere om tidspunktet for stenging av gatene skal vere tidlegare på kvelden

Stein Aam
Nyheiter

Onsdag var innbyggjarar i sentrum, politiet og ordføraren i Ørsta samla til eit møte. Temaet var bråk i Ørsta sentrum.