Fiskeridirektoratet svarer bygdefolket

Manglar kunnskap om "kvardagsmaten for fugl og fisk"

Kystsnurparar i Dalsfjorden i August. Desse båtane er ikkje i fiske på dette biletet.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

– Dette er kvardagsmaten for fugl og fisk. Og gamlefolket brukte å verne om den, seier Oddvar Høydalsvik i Austefjorden.