Uro om Skår-ferja

Avgangar frå ferjekaia på Skår kan verte droppa viss vêret er for dårleg. Men det er ikkje planar om å leggje ned sambandet.

Skår: Ferjekaia på Skår skal utbetrast. Ein million kroner er løyvd. 

Nyheiter

Dei siste vekene har det vore uro kring ferjesambandet til Skår.