Vil utvide

– Ikkje i konflikt med høgderestriksjonane

P E Bjørdal har søkt om utviding i form av både påbygg og tilbygg i Torvmyrvegen. Avinor godkjenner planane, med visse vilkår.

Vil utvide: PE Bjørdal. Arkiv 

Nyheiter

I ein søknad til kommunen tidlegare i år skildrar ingeniørfirmaet Mulvik planane slik: «Rammesøknaden omfattar utviding av bygningsmassen mot aust i form av ny høghall. Vidare skal eksisterande hallar lengst syd på tomta forlengast i vestleg retning. Ny etasje (3.etg.) planlagt over og på tvers av eksisterande langskip. Nytt overbygd utelager er plassert syd for bygningsmassen, bak mot skråninga.»