Møter motstand for mellombels avkøyrsle ved Klubben

– Farleg og uoversiktleg

– Ei ny avkøyring på den smale, bratte og mest uoversiktlege strekninga kan vi ikkje godta.

Klubben: Massetaket på Digernes har vore gjenstand for mange diskusjonar dei siste åra.   Foto: Kjell Arne Steinsvik/Arkiv

Nyheiter

Det skriv Magnar Selbervik og Merethe Qvenlid Loe i ein merknad til Volda Maskin sine planar om å etablere ei mellombels avkøyrsle i bakre del av steintaket Klubben.