Blir dyrare

Lokale entreprenrørar skal byggje VØR-anlegget

Slik skal det nye omlastingsanlegget på Melsgjerdet sjå ut.   Foto: Illustrasjon: Norconsult

Nyheiter

Selskapet Aurstad Tunnel er innstilt til å få kontrakten på å byggje nytt omlastingsanlegg for Volda og Ørsta Reinhaldsverk på Melsgjerdet. Mellom underentreprenørane er A. Våge AS og Bjørdal Industrier.