Redningsaksjon i Ørsta

Full utrykking for å berge Max

Alarm: Max kjem seg ikkje ned!  Foto: privat

Nyheiter

Gå seg skårfast, heiter det når folk og fe ikkje kjem seg ned frå bratte parti i fjellet.