Løyver 45 millionar til nybygg

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok tysdag å løyve 45 millionar kroner til eit nybygg ved Volda sjukehus.

Akuttmottak: Det skal mellom anna verte eit nytt akuttmottak i samband med utbygginga av Volda sjukehus. Foto: Joachim Kroken Åsebø  Foto: Joakim Kroken Åsebø

Nyheiter

Nybygget vert lokalisert i området til noverande akuttmottak ved sjukehuset. Bygningen skal innehalde akuttmottak og poliklinikkareal.