Avlyser karrieredagane

– Vi er svært lei oss

Karrieredagane og hospitering er avlyst som fysisk arrangement denne hausten. På Søre Sunnmøre vert det digitale dagar.

I fjor tok over 700 elevar del i Karrieredagane ved Høgskulen i Volda. I år blir det digital løysing.  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

I staden vil fylkeskommunen tilby alle 10.-klassingar digitale løysningar og anna informasjon om kva utdanningstilbod og næringsliv som finst i fylket.