Stor vegkontrakt til Volda Maskin

På biletet ser ein tunnelpåbygg og riggområde på Indreeide.   Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune har innstilt arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS og Volda Maskin AS til kontrakten på bygginga av skredsikringstunnel på fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger.