Har planar for 260 bustader i ulike prosjekt

Her vil Norhus byggje bustadblokker

Kulturhusprosjektet Innovata er skrinlagt. I staden vert det bustader på sentrumstomta i Volda.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Med inntekter på 97 millionar kroner, baud fjoråret på ein liten nedgang for Norhus Ørsta når det gjeld omsetnad. Men det har likevel vore stor aktivitet.