Gode vegar AS:

Forstår og deler rv 15-optimismen

Initiativtakar bak samferdselskonferansen deler optimismen for ny Strynefjellstunnel.

Optimistisk:Dagleg leiar i Gode Vegar AS, Svein Sunde vil kjempe for NTP-plass for rv 15 Strynefjellet i 2021. Han vil invitere samferdselsministeren til ein tur gjennom dagens Strynefjellstunnelar.  Foto: ROGER OLDEIDE, Fjordingen

Nyheiter

Fjordingen: Det har vore mange positive tilbakemeldingar etter konferansen og utsiktene for NTP-plass for Strynefjellstunnelen er gode, seier initiativtakar for konferansen og leiar i pådrivarselskapet Gode Vegar AS, Svein Sunde.