Trafikken på Hovden nær halvert

Koronakrisa held fram med å påverke trafikken over Ørsta – Volda lufthamn Hovden. Så langt i år er trafikken nær halvert.

Nedgang: Koronakrisa har halvert flytrafikken på Hovden. 

Nyheiter

Månadstala frå Avinor viser at det i august vart frakta 5.127 passasjerar til og frå Hovden. I tillegg var det åtte passasjerar med på mellomlanding.