Foreldre protesterer

- Forhasta nedlegging av barnehage

- Legg ikkje ned barnehagen, seier ei gruppe foreldre ved Sollia og Oppigard barnehage.   Foto: Svein Aam

Nyheiter

Sollia barnehage, som ligg like ved sjukehuset i Volda, vert etter alt å dømme nedlagt. Eit forslag om nedlegging fekk fleirtal i Utval for oppvekst og kultur i Volda. Barna og dei tilsette skal flyttast til ein storbarnehage på Bratteberg.