Klart for Kiwi-komplekset

Skissa viser eit bygningskompleks i fem etasjar over parkeringskjellar.   Foto: Frå sakspapira

Nyheiter

"Ei svært utfordrande detaljregulering", meiner Volda kommune, men no er det meste på plass.