Politiet takkar for hjelpa i Maja-saka

– Mange har strekt seg langt for å finne ei løysing. Vi i politiet klarer oss ikkje åleine i ei slik sak

– At saka vart løyst var viktig for pårørande og lokalsamfunnet. Frå heile Møre og Romsdal politidistrikt vil vi takke alle som bidratt i arbeidet.

Søk: Leiteaksjonen etter Maja Herner er den største i Noreg i nyare tid. Mange har bidrege i leitinga. 5. juni vart det gjort funn av leivningar og saka er løyst. Foto: Svein Aam/Arkiv 

Nyheiter

Det seier lensmann Janne Garnes Nilsen som er tenesteeiningsleiar i Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt.