Registrering av bargjestar kan erstatte skjenkestopp

Skjenkestoppen kan erstattast av registrering av bargjestar.   Foto: Dtian Lysberg Solum / NTB scanpix / NPK

Nyheiter

Den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt kan erstattast av eit registreringssystem dersom smittetrykket tillèt det, varsla regjeringa torsdag.

På pressekonferansen torsdag la regjeringa fram ei rekkje gjenopningstiltak som kan innførast dersom smittetrykket er lågt.


Desse får selje alkohol i Ørsta kommune

– Området må vere tydleg avgrensa

Det har blitt gitt tretten salsløyve for alkohol og tretten alminnelege skjenkeløyve frå politikarane. Ved Fru Svendsen ber dei om ei tydeleg avgrensing av skjenkeområde utandørs.Noregsferie og stengde grenser fører til auka sal i Ørsta

Utsalet til Vinmonopolet i Ørsta har sidan korona trefte Norge midt i mars, auka salet med 13 prosent.


– Regjeringa vil vurdere om den nasjonale skjenkestoppen skal erstattast av ei klar tilråding om at kommunane sjølv må vurdere dette tiltaket ut frå den lokale smittesituasjonen, varslar regjeringa.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer då om registrering av gjestar kan erstatte skjenkestoppen.