Her vert det parkeringsplassar

«Paraplyhuset» i Vikegata er rive. No vert det parkeringsplassar.

Her vert paraplyhuset rive.  Foto: Janne Marit Myklebust

Nyheiter

Det er Sparebank 1 Søre Sunnmøre som eig tomta, og føremålet med rivinga er å gje plass til parkeringsplassar for dei som arbeider og vitjar Ørsta Torg.