Over 10 millionar kroner til breibandutbygging

Sjå kven som får breiband i Volda og Ørsta

– Med den løyvinga som kultur, næring og folkehelseutvalet gjorde tysdag, skal alle husstandar i Ørsta få breiband.

Framtida: – Når alle i Ørsta, husstandar og bedrifter, får tilgang til breiband, er vi rigga for framtida, seier Hans-Olav Myklebust (Frp). 

Nyheiter

Det seier Hans-Olav Myklebust (Frp).