Foreslår å legge ned skule og barnehage i Austefjord

Har ikkje finansiering etter 2020

Volda kommune har ikkje lagt inn finansiering for drift av Austefjord barnehage- og skule etter 2020.

Austefjord skule: Skulen i Fyrde er igjen foreslått lagt ned.  Foto: Janne-Marit Myklebust/Arkiv

Nyheiter

I tilrådinga til tenesteutval for oppvekst og kultur, som skal halde møte 2. september, står det m.a.: