Omlastingsstasjon i drift i 2020

– Tre månader med drift neste år

Ny omlastingsstasjon for avfall på Melsgjerdet skal stå ferdig hausten 2021.

Orienterte: Dagleg leiar Petter Bjørdal orienterte om omlastningsstasjon og biogassanlegg for formannskapet tysdag. 

Nyheiter

Det sa dagleg leiar Petter Bjørdal i VØR då han orienterte formannskapet i Ørsta om ny omlastingsstasjon og biogassanlegg tysdag.