Koronastøtte til lokalt næringsliv

– No handlar det om å hjelpe næringslivet over kneika

600.000 kroner er sett av i kommunen sitt næringsfond til særskilt koronastøtte. Maksgrensa er sett til 80.000 kroner.

Kommunal koronastøtte: Sakshandsamar Per Ivar Lied og kommunedirektør Wenche Solheim orienterte om arbeidet med kommunal koronastøtte til næringslivet frå næringsfondet. 

Nyheiter

– Vi har ei ramme på 600.000 kroner. Om vi gir maksgrensa på 80.000 kroner er det sju og ei halv bedrift som får hjelp. Så er spørsmålet om det er så få som har problem eller om tapa i bedriftene er låge, sa Dalana-Michele Storebø (Sp) då formannskapet handsama å utvide retningslinene for næringsfondet.